info@eipc.se +46 8 403 058 30
Strategisk IT hos Slättö-koncernen
18 september, 2017
0

EIPC inleder samarbete med Slättö Development AB. Slättö Development är ett gemensamt resursbolag för alla bolag inom Slättö-koncernen där företag som Slättö Förvaltning AB, Slättö Projektutveckling AB och Military Work AB ingår.

Vårt uppdrag är inledningsvis inventering och analys av nuvarande IT-miljö och arbetsrutiner för att sedan sätta upp strategiska mål för den framtida IT-driften, presentera lösningsförslag samt ge underlag till ny IT-budget. Parallellt med det strategiska arbetet ska EIPC ge medarbetarna på Slättö en förstklassig IT-support på plats och på sikt bygga upp en intern IT-avdelning.