info@eipc.se +46 8 403 058 30

Trygghet i den digitala världen

Säkerheten ligger alltid i fokus för oss på European IP Cloud AB. Vi har specialiserat oss på att ta ett helhetsgrepp över säkerheten hos mindre företag (något som vi tyvärr ofta märker är eftersatt). Vi ser alltid helheten och delar inte in i traditionell säkerhet och IT-säkerhet (gör man det riskerar ansvar hamnar mellan stolarna).

Vi skräddarsyr en säkerhetslösning utifrån ert företags unika förutsättningar och behov med komponenter från denna lista:

 • Säkerhetsanalyser.
 • Framtagning av policys och rutiner.
 • Säkerhetsutbildningar.
 • Lås, larm och övervakning.
 • Accesskontroll.
 • Behörighetskontroll.
 • Skydd mot skadlig kod.
 • Säker lösenordshantering.
 • Kryptering av känslig information.
 • Skydda från nätfiske och utpressningstrojaner.
 • Kategorisering och kontroll av företagets information.
 • Säkerhetskopiering.
 • Regelbundna säkerhetsuppdateringar.
 • Hantering av mobila enheter.
 • Detektering av intrång.
 • Rutiner vid hot och intrång.
 • Utredningar och bevissäkring.

Vill du veta vilka säkerhetsåtgärder ni behöver vidta för att uppnå en rimlig säkerhetsnivå?
Har någon på företaget klickat på ett länk de inte borde klickat på?

Är du orolig för att ni drabbats av ett intrång?

Givetvis är det alltid bäst att vara väl förberedda och ha system och rutiner på plats innan ett intrång sker, men tveka inte att kontakta oss så fort ni misstänker att ni utsatts för något, vi har möjlighet att agera snabbt och kraftfullt vid behov.

Mer information:
Säkerhetsnyheter