info@eipc.se +46 8 403 058 30

Så här bygger vi ett vinnande distribuerad organisation

För att bygga en fungerande distribuerad organisation tror vi att följande tre punkter är avgörande:

 • Medarbetarna
 • De digitala verktygen
 • Rutinerna

Medarbetarna

Alla är inte ämnade för att arbeta fria från geografisk plats och tider, därför lägger vi stor energi på att hitta medarbetare med följande egenskaper:

 • Utförare – Du behöver få saker gjorda även under stor frihet.
 • Personer vi kan lita på –  Förtroende är nyckeln till ett fungerande samarbete. Vi behöver kunna lita på våra medarbetare och vi behöver visa tillit.
 • Personer som kan skriva – När vi arbetar distribuerat sker stora delar av kommunikationen skriftligt. Och bra kommunikation är en av de absolut viktigaste delar, därför är det viktigt att våra medarbetare kan uttycka sig i skrift..
 • Personer som inte behöver en social arbetsplats – Även om vi anstränger oss för att skapa sociala aktiviteter även via våra digitala verktyg kommer det alltid att vara mindre socialt att arbeta självständigt från en avlägsen plats, det är viktigt att man är medveten om detta och tycker att det är ok.

Verktyg

Våra digitala verktyg är en förutsättning för att vi ska kunna arbeta som vi gör idag. Vi testar hela tiden nya produkter och tjänster för att ligga långt framme i den digitala utvecklingen och för att kunna dra nytta av den senaste tekniken.

Pipedrive

Pipedrive är ett webbaserat försäljningsverktyg. Vi har anpassat och utvecklat Pipedrive till att bli fundamentet i vårt system och vi använder det idag till:

 • Gemensam kontaktdatabas
 • Planeringsverktyg
 • Ärendehantering
 • Business Intelligence
 • Faktureringsunderlag
 • Löneunderlag.

Micorosft Teams

Samarbetsverktyget som gör att vi kan kommunicera snabbt och effektivt inom våra team.

När vi behöver prata använder vi Microsoft Teams som erbjuder videokonferenser med möjlighet att dela skärm med ett stort antal samtidiga användare.

Microsoft 365

Vi använder Microsoft 365 för e-post, kalender samt för att dela information

Lastpass

Som IT-konsulter behöver vi hantera stora mängder lösenord. Med Lastpass hanterar vi dessa på ett tryggt och säkert sätt.

Zapier

Med Zapier bygger vi digitala kopplingar mellan de olika systemen.

Rutiner

Rutiner och processer är kanske tråkigt för många men helt avgörande för vår verksamhet. Allt bygger på automatisering av allt som går att automatisera och då är det av avgörande betydelse att tydliga rutiner finns och följs. Exempel på rutiner:

 • Ärendehantering
 • Dokumentation
 • Kommunikation
 • Avstämningar mellan teamen

Mer information:
Karriär
Så här arbetar vi