info@eipc.se +46 8 403 058 30

Datacenter

För oss är alltid högsta prioritet att din IT-miljö ska vara säker och tillgänglig. Du ska kunna koncentrera dig på er  kärnverksamhet och veta att du kan lita på underliggande tjänster och komponenter. Därför har vi valt en riktigt bra, säker och redundant byggnad för din IT-miljö. Ett datacenter med modern innovativ driftsmetodik för alla infrastrukturkomponenter såsom elförsörjning, reservkraft, kyla och kommunikation. Ett säkert och skalbart datacenter byggt för att producera stabil och avbrottsfri IT.

Byggnad och konstruktion
Konstruktionen är i tre plan varav två är avsedda för storskalig datadrift och det tredje är kontorsyta. Väggar och alla tak är byggda i 50 centimeters armerad betong. Grundplattan är stötdämpad direkt på berg för att skydda mot markvibrationer från trafik och natur. Golven i datahallarna är gjutna i nivå för underliggande ventilation och strömmatning och för att inte bygga på höjden. Byggnaden är extremt säker i sin konstruktion – en bunker ovan jord.

Drift och teknik
Redundant elförsörjning sker genom ringmatad högspänning till egen transformator från två geografiskt olika källor och metoder.

Datahallarnas temperatur och luftfuktighet styrs av redundanta kylsystem.

Redundanta fiberförbindelser via geografiskt skilda sträckningar för avbrottsfri datakommunikation.

Till reservkraft används dieselgenerator och redundant UPS. Reservkraften genomgår månatliga funktionstester samt så kallade lasttester mot högspänningsnätet varje kvartal.

Grönt datacenter
Miljön är viktig för oss och vi använder oss av 100 % förnybar energi varav den primära parten är lokalt producerad. Reservkraften drivs av EcoPar®, vilket är ett miljöbränsle som utvinns ur naturgas. Bränslet ger fördelar ur såväl miljö- som arbetsmiljö- aspekt. Argonite, för brandsläckning, är en blandning av naturgaser och är ej farligt att inandas samt att det inte bidrar till växthuseffekten eller nedbrytning av ozonskiktet.

Säkerhet och tillgänglighet
Datacentret videoövervakas såväl utvändigt som invändigt samt ligger på inhägnat område, och är utrustat med intelligent och automatiserat inpasserings- och larmsystem där all aktivitet loggas och automatiskt analyseras. Datacentret bevakas av patrullerande väktare. Varje datahall är utrustad med differentierade rökdetektorssystem med direktkopplat larm till Räddningstjänsten. Detektoridentifierad brand eller rökutveckling utlöser släckningssystemet bestående av Argonite. Denna typ av släckning sänker effektivt syrenhalten i utrymmet och lämnar inga restprodukter vid brandsläckning.

”Globalt” datacenter
Datacentret är en del i en globala infrastruktur och sammanlänkat med våra övriga datacenters för möjlighet till geografiskt spridda redundanta lösningar. Vi kan även etablera hybrida lösningar mellan våra datacenter och er existerande IT-funktion vare sig den är placerad lokalt hos er eller i tredje parts datacenter.

I korthet:

Byggnad och konstruktion

 • Väggar: Armerad betong (50 cm).
 • Fundament: Stötdämpad betongplatta direkt på berg.
 • Antal datahallar: 3 st.
 • Datahallsyta: 1 000 m2.
 • Golv: 60 cm höjt datagolv.

Drift och teknik

 • Tier 3, vid behov Tier 4.
 • Ringmatad högspänning 22 kV till egen transformator.
 • Ingående kapacitet: 4 MW, skalbart upp till 13 MW.
 • Redundant UPS 550 kW (Eaton 9395, N+1).
 • Reservkraftsgenerator 700 KVA (Volvo Penta/Broadcrown).
 • Redundant kylsystem (Climaveneta, N+1).
 • Redundanta fiberförbindelser med geografiskt skilda sträckningar.

Miljö

 • 100% förnybar energi varav primär part lokalt producerad.
 • Miljöbränsle (EcoPar®) till reservkraft.

Säkerhet

 • Inbrotts- och skalskydd Skyddsklass 3.
 • Videoövervakning med inspelning.
 • Larm och inpasseringssystem med logg på alla aktiviteter.
 • Bevakning av patrullerande väktare med stickprovskontroller.

Brandsäkerhet

 • Brandskyddsklass EI120.
 • Tvåzoners detektoring i golv och tak i varje enskild datahall.
 • Direktkopplat brandlarm till Räddningstjänsten.
 • Objektet klassificerat som Räddningstjänstanläggning.
 • Argonite som primärt brandsläckningsmedel.

Processer och rutiner

 • Anläggningen driftas enligt ISO/IEC 27002:2005 samt KBM 2006:1.