info@eipc.se +46 8 403 058 30

Produkter och tjänster

Strategisk IT
IT-strategi
IT-policy
Dataskyddsförordningen (GDPR)
Digitalisering

Kommunikation
EIPC E-post
Internkommunikation
Växelfunktion
EIPC Webbplats

Infrastruktur
Fiberanslutning
Domännamn och DNS
Nätverk
Wifi
Serverlösningar (EIPC Hyrserver)
Molnlagring
Mobilitet
Skrivarlösningar

IT-drift
IT-support
Drift och underhåll
Supportavtal (EIPC HelpdeskEIPC FastprisEIPC Arbetsplats)
EIPC Datacenter

Säkerhet
Grundläggande säkerhetsutbildning
Säkerhetspolicy
Intrångsskydd
Accesskontroll
Skydd mot skadlig kod
Patchhantering
Hantering av mobila enheter
Säkerhetskopiering (EIPC Backup)
Kameraövervakning

Produktförsörjning
Hårdvara
Mjukvara
Leverantörer och samarbetspartners