info@eipc.se +46 8 403 058 30
Nya dataskyddsförordningen (GDPR), det här behöver du veta
29 augusti, 2017
0

Bakgrund:
Den 25 maj 2018 kommer en ny lag baserad på den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) att börja gälla i Sverige. De nya lagen ersätter Personuppgiftslagen (PUL) och ställer nya krav på företag och organisationer som på något sätt samlar in personuppgifter.

Detta behöver ni som företagare veta:

  • Att Personuppgiftslagen (PUL) ersätts av Dataskyddsförordningen (GDPR) den 25 maj 2018.
  • Att ni redan nu bör undersöka hur ert företag kommer att påverkas av den nya lagen och identifiera de områden som ni måste arbeta särskilt med.
  • Att Dataskyddsförordningen lägger stor vikt vid företagets skyldighet att kunna visa att förordningen följs, vilket ställer högre krav på dokumentation.
  • Att om ni på något sätt tappar kontroll över lagrade personuppgifter (till exempel genom ett dataintrång) kommer bli tvungna att informera de personer som uppgifterna gäller samt, om händelsen är allvarlig, även Datainspektionen.
  • Hur nya IT-system fungerar med nya Dataskyddsförordningen. Detta för att undvika onödiga kostnader i framtiden.
  • Att böter på upp till fyra procent av er omsättning (eller maximalt 20 miljoner euro) kan dömas ut om ni missköter er behandling av personuppgifter.
  • Att ni kan följ denna sida för att få kontinuerlig information om nya Dataskyddsförorningen och vad det innebär för dig.

Mer information:
Förberedelser inför EU:s dataskyddsförordning (Vägledning till personuppgiftsansvariga) [PDF]
Förberedelser inför EU:s dataskyddsförordning (Vägledning för personuppgiftsbiträden) [PDF]

Lämna ett svar