info@eipc.se +46 8 403 058 30
Nu är det dags att ta befälet i GDPR-frågan
17 februari, 2018
0

Den 25 maj 2018 träder den nya personuppgiftslagen GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft. GDPR är den största förändringen avseende regler för datasekretess på 20 år. Att förstå GDPR och dess påverkan på organisationens användande och lagring av personrelaterad information är en stor och komplex utmaning.

Vi har fått många frågor rörande GDPR och vi har under en tid bevakat utvecklingen, satt oss in i kraven och rådfrågat jurister. Nu känner vi att vi har bra koll på den nya lagen så att vi kan erbjuda vår hjälp med att analysera hur GDPR påverkar er och er organisation samt rekommendera en handlingsplan med sikte på 25 maj 2018.

Huvudpunkter i GDPR:

 • Utökad omfattning.
 • Krav på dokumentation.
 • Krav på medgivande.
 • Risk för kännbara påföljder.
 • Skyldighet att meddela vid intrång eller andra säkerhetsöverträdelser.
 • Rätt för individen att få information om, ändra, flytta eller återkalla medgivande till, databehandling.
 • Säkerheten ska vara en del av systemdesignen.

Behöver jag bry mig om GDPR?
Förändringarna är stora jämfört med tidigare regelverk och det är viktigt att förstå hur regelverket kommer att påverka din organisation. Sanktionerna för brott mot GDPR är kännbara och det gäller att förstå vilka åtgärder som krävs för att din organisation ska klara en granskning.

Vi har redan startat ett GDPR-projekt
Om ni har någon annan som tittar på GDPR-frågan för er organisation (internt eller externt) så be denna person att kontakta oss via gdpr@eipc.se så att vi kan stämma av de avtal vi behöver ha koll på mellan våra organisationer.

Hur går vi vidare?
Vår rekommendation är att vi bokar ett första möte där vi går igenom:

 • Grunderna i GDPR.
 • Vilka krav ställs på er verksamhet.
 • Vi går igenom en första checklista för att påbörja inventeringen av vilka personuppgifter ni hanterar för att sedan kunna bestämma vilka åtgärder som krävs.
 • Tillsammans diskuterar vi en åtgärdsplan.

Det är bra om representant från ledningen samt de personer som har bäst insyn i organisationens olika system är med på mötet. Enklaste sättet att boka ett möte är att använda denna länk och boka direkt. Det går givetvis även bra att kontakta oss om du har några frågor eller behöver mer information.

Lämna ett svar