info@eipc.se +46 8 403 058 30

Gigekonomin

Den nya arbetsmarknaden som nu växer fram har fått namnet gigekonomi. Fasta anställningar ersätts av tillfälliga gig som för­medlas genom tjänster på internet. Ordet Gig-ekonomi kommer från musikbranschen, där många musiker spelar gig och betalning sker här och nu.  Idag utgör ”gigarna” nästan 30 procent av arbetsstyrkan i Sverige och andelen lär växa.

Bakom gig-ekonomin finns tre tydliga drivkrafter. Den digitala tekniken som gör det hela möjligt, det faktum att företagen behöver vara mer flexibla när det gäller kompetens samt en förändrad attityd hos arbetstagarna.

Drivkrafter:

  • Omvärldsförändringar, globalisering och nya kundbeteenden.
  • Digitalisering och automatisering förändrar kompetensbehoven.
  • Sämre anställningstrygghet och färre möjligheter i mellanskiktet där antalet jobb minskar.
  • Viljan att driva egen verksamhet ökar.
  • Nya verktyg och plattformar för matchning

Mer information:
INSIGHTRAPPORT: Den nya arbetsmarknaden