info@eipc.se +46 8 403 058 30

Produkter och tjänster

Strategisk IT

IT-strategi
IT-policy

IT-drift

IT-support
Drift och underhåll
Supportavtal (EIPC HelpdeskEIPC FastprisEIPC Arbetsplats)
EIPC Datacenter

Kommunikation

EIPC E-post
Internkommunikation
Växelfunktion
EIPC Webbplats

Infrastruktur

Nätverk
Wifi
Serverlösningar (EIPC Hyrserver)
Molnlagring

Säkerhet

Grundläggande säkerhetsutbildning
Säkerhetspolicy
Intrångsskydd
Accesskontroll
Skydd mot skadlig kod
Patchhantering
Hantering av mobila enheter
Säkerhetskopiering (EIPC Backup)
Kameraövervakning

Produktförsörjning

Hårdvara
Mjukvara
Leverantörer och samarbetspartners